Ik werk alleen en wil mijzelf als zorgaanbieder registreren

Welke situatie is voor u van toepassing?

Let op!

Alleen solistisch werkende zorgverleners die onder de Wet klachten, kwaliteit en geschillen (Wkkgz) vallen en een beroep uitoefenen onder artikel 3-, 34- of 36a Wet BIG, kunnen als abonnee zorgverlener in het UZI-register worden geregistreerd.

Apothekersassistenten vormen een uitzondering

Deze beroepsgroep wordt weliswaar in de Wet BIG genoemd maar geldt niet als solistisch zorgverlener.

Welke beroepen onder artikel 3, 34 en 36a Wet BIG vallen vindt u in het overzicht wettelijk beschermde titels.