Kosten, facturatie en vernieuwing

De kosten van een servercertificaat bedragen 450 euro. Dit is een kostprijs die wij baseren op:

  • verwerking en beoordeling van de aanvraag;
  • productie van de het UZI-middel;
  • inzet servicedesk en voorlichtingsmateriaal.

Komt u in aanmerking voor een vergoeding?

Zorgaanbieders die het Landelijk Schakelpunt (LSP) gebruiken, komen mogelijk in aanmerking voor een vergoeding via de Vereniging Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ). Omdat alleen UZI-middelen die nodig zijn voor aansluiting op het LSP in aanmerking komen voor deze vergoeding, wordt er één servercertificaat per aansluiting vergoed. Alle informatie die zorgaanbieders, ICT-leveranciers en andere stakeholders voorheen op de website van VZVZ konden vinden, is nu beschikbaar via aorta-lsp.nl. Overige informatie over alle afsprakenstelsels en gemeenschappelijke diensten die VZVZ beheert en ontwikkelt, vindt u op de nieuwe corporate website van VZVZ.

Facturatie

  • U ontvangt ongeveer twee weken na de aanmaak van het servercertificaat een factuur.
  • Uw administratie ontvangt deze factuur ook digitaal van Cannock (afzender cibg@cannock.nl), zij verzorgen in opdracht van ons de facturatie en incasso.
  • De betalings- en bestelgegevens staan vermeld op deze factuur.
  • Voor afgewezen aanvragen brengen wij geen kosten in rekening.
  • De betalingsvoorwaarden vindt u in het Certification Practice Statement.
  • Als VZVZ heeft vastgesteld dat u in aanmerking komt voor een vergoeding van het aangevraagde UZI-middel, ontvangt u geen factuur van ons maar van VZVZ.

Vragen over facturen of betalingen?

Neem contact op met de servicedesk van Cannock.

Klantenservice Cannock (voorheen X-pact), bereikbaar op werkdagen van 08.45 - 16.45 uur.
 T: 088-1168040 (lokaal tarief)
 El: CIBG@cannock.nl

Uw UZI-servercertificaat vernieuwen

Een UZI-servercertificaat is drie jaar geldig. U ontvangt van ons zestig dagen voordat uw certificaat verloopt, vanzelf een vernieuwingsbrief. Deze brief wordt naar het adres van de abonnee verstuurd ten name van de certificaathouder. U blijft zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van een nieuw certificaat.