Naamswijziging organisatie

Omdat het UZI-register unieke identificatie van zorgaanbieders en indicatieorganen in de zorg mogelijk maakt, is het van belang dat een organisatie onder de juiste organisatienaam in het UZI-register geregistreerd staat. Daarom controleren wij bij de Kamer van Koophandel tijdens de aanvraag van een registratie of de opgegeven organisatienaam juist en volledig is. Als uw organisatienaam wijzigt, dus ook bij de Kamer van Koophandel, is er sprake van een naamswijziging.

Nieuwe abonneeaanvraag

In het geval van een naamswijziging moet u een nieuwe abonneeaanvraag onder de nieuwe organisatienaam indienen. Wij kennen een nieuw abonneenummer voor deze registratie toe. Gebruik voor een nieuwe abonneeaanvraag één van de formulieren op deze pagina. Is er sprake van een naamswijziging met een grote impact - bijvoorbeeld bij een fusie of een wijziging in de ketennaam? Neem  contact met ons op, dan kunnen wij zorgen voor een soepele overgang. 

Gevolgen van de naamswijziging

Als er sprake is van een naamswijziging ontvangt de abonnee een bericht van het UZI-register. Nadat de abonnee dit bericht heeft ontvangen volgt een overgangstermijn van 3 maanden. Dit houdt in dat u alle passen op naam (zorgverlenerpassen en medewerkerpassen op naam), medewerkerpassen niet op naam en servercertificaten kunt blijven gebruiken tot de overgangstermijn van drie maanden is verlopen. Na deze overgangstermijn worden UZI-middelen door het UZI-register ingetrokken en de abonneeregistratie doorgehaald.

Gebruik een van de formulieren hieronder indien er sprake is van een wijziging in een abonneenaam: