Invoering verpleegkundig specialisme AGZ: gevolgen voor de UZI-pas

Op 1 januari 2021 wordt het nieuwe verpleegkundig specialisme Algemene Gezondheidszorg (AGZ) ingevoerd ter vervanging van de vier bestaande somatische specialismen. Registratie van het specialisme AGZ heeft gevolgen voor de UZI-pas omdat die is gekoppeld aan het huidige specialisme. Hieronder leest u, gebaseerd op uw huidige specialisme, wat de gevolgen zijn en wat u moet doen.

Verpleegkundig specialisten acute of intensieve zorg

Alle verpleegkundig specialisten die nu geregistreerd staan in de specialismen acute zorg of intensieve zorg bij somatische aandoeningen, worden op 1 januari 2021 bij de RSV en in het BIG-register omgezet naar het nieuwe specialisme AGZ. Deze procedure verloopt automatisch. U hoeft hiervoor géén actie te ondernemen.

Heeft u al een UZI-pas met één van deze twee specialismen? Dien dan vóór 1 januari 2021 een nieuwe aanvraag in bij UZI-register via het formulier Zorgverlenerspas Verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg. Ook als het nieuwe specialisme AGZ nog niet is aangetekend in het BIG-register, kunt u toch al de aanvraag voor de nieuwe pas indienen. U ontvangt uw nieuwe UZI-pas in januari 2021. Uw huidige UZI-zorgverlenerspas blijft geldig tot 1 februari 2021 en wordt daarna ingetrokken. Als u de nieuwe pas tijdig aanvraagt, zit u dus nooit zonder pas.

Verpleegkundig specialisten chronische of preventieve zorg

De verpleegkundig specialisten in de specialismen chronische zorg en preventieve zorg bij somatische aandoeningen krijgen nieuwe bevoegdheden en dienen een aanvullend scholingsprogramma te volgen voordat zij kunnen worden omgezet naar het nieuwe specialisme AGZ. Na afronding van het scholingsprogramma wordt het nieuwe specialisme AGZ geregistreerd bij de RSV en vervolgens ook aangetekend in het BIG-register.

Behoort u tot deze categorie? Dan kunt u een nieuwe UZI-pas aanvragen, zodra het nieuwe specialisme AGZ staat aangetekend in het BIG-register. Zolang het ‘oude’ specialisme nog niet is doorgehaald, blijft de oude UZI-pas geldig.

Aandachtspunten

Kosten

Voor de aanvraag van de nieuwe UZI-pas gelden in alle gevallen de gebruikelijke kosten. Het UZI-register geeft geen restitutie voor de resterende geldigheidstermijn van de ingetrokken UZI-middelen.

Vraag de UZI-pas tijdig aan

De doorlooptijd van de aanvraag bedraagt gemiddeld ongeveer twee weken. In alle gevallen is het verstandig om de nieuwe UZI-pas tijdig aan te vragen. Meer informatie over de procedures en kosten van een nieuwe UZI-pas vindt u hier.