Wanneer moet u uw UZI-pas intrekken?

  • Verlies of diefstal van uw pas .
  • Het bekend worden van uw PIN- of PUK-code.
  • Defecte pas.
  • Geconstateerd misbruik van uw pas of vermoeden hiervan.
  • Definitieve blokkering van uw pas (als u driemaal een foute PUK-code heeft ingevoerd).
  • Beëindiging van het bestaan van uw organisatie.
  • Het niet meer voldoen aan de criteria om te worden aangemerkt als zorgaanbieder of indicatieorgaan.
  • Beëindiging van uw dienstverband (het dienstverband van de pashouder) als de pas op basis van een dienstverband is uitgereikt.
  • Onjuistheden of wijziging van de gegevens die op de UZI-certificaten staan vermeld.
  • De ICT-ondersteuning (programma’s) waarvoor de certificaten zijn aangevraagd, zijn niet meer in gebruik.

Meer informatie over het intrekken van uw UZI-pas vindt u hier.