Uw UZI-pas ontvangen

Uw UZI-pas wordt bij u aan de deur bezorgd. Omdat een pas strikt persoonlijk is, kan deze alleen door u als - aankomend - pashouder zelf in ontvangst worden genomen. U dient zich bij het koeriersbedrijf AMP Groep te legitimeren met een identiteitsdocument. Onder het kopje Meerdere voornamen op deze pagina leest u, waaraan uw identiteitsdocument moet voldoen.

Afspraak maken voor bezorging van uw UZI-pas

 • U ontvangt op het door u opgegeven e-mailadres een bericht voor het maken van een afspraak met AMP Groep.
 • U dient de afspraak met AMP Groep binnen zes weken na ontvangst van het e-mailbericht te maken.
 • U kunt op ieder gewenst adres in Nederland uw pas laten afleveren - u dient daar dan wel zelf aanwezig te zijn om de pas persoonlijk in ontvangst te nemen. Woont u op de Waddeneilanden, dan zijn er andere mogelijkheden om een afspraak te maken.
 • U bepaalt zelf wanneer u de pas wilt ontvangen. Dit kan van maandag tot en met zaterdag en u kunt daarbij opgeven of u de afspraak in de ochtend, middag of avond wilt hebben. Op zaterdag is er geen avondbezorging.
 • U ontvangt van ons of van AMP Groep per e-mail een bevestiging van de gemaakte afspraak.
 • De afspraak kan gewijzigd worden tot 21.00 uur op de dag voor de afspraak.

Identiteitscontrole

Een pas geeft toegang tot zeer vertrouwelijke gegevens. Net als een paspoort, is een pas een belangrijk persoonsgebonden waardedocument. Uw persoonlijke gegevens staan namelijk in het certificaat van de UZI-pas. Wij zijn wegens het besluit op de Elektronische handtekeningen en PKIoverheid verplicht uw identiteitsgegevens te controleren. Ook archiveren wij een kopie van het document waarmee uw identiteit is aangetoond.

Zonder identiteitscontrole mogen wij de UZI-pas niet overhandigen

Het vaststellen van uw identiteit en het maken van de kopie van het identiteitsdocument (paspoort of ID-kaart) wordt in opdracht van ons uitgevoerd door koeriersbedrijf AMP Groep. AMP Groep is hiervoor volledig gecertificeerd, conform ETSI TS 319 411-2. Uw ingescande identiteitsbewijs wordt versleuteld opgeslagen. De gegevens kunnen niet worden ingezien door derden en worden niet verstrekt aan andere partijen. Bovendien worden alleen die gegevens van uw identiteitsbewijs gescand, die ook daadwerkelijk voor de uitgifte van een UZI-pas van belang zijn.

Bezorging pas

Via Mijn Afspraak op de website van koeriersbedrijf AMP ziet u, hoe laat u de koerier kunt verwachten. Zorg dat u beschikbaar bent met uw geldige identiteitsdocument, wanneer de koerier arriveert. Het aantal bezorgpogingen is namelijk beperkt. Op de dag van de afspraak ontvangt u een herinneringsmail met indicatie van de aankomsttijd. Een half uur tot een uur voor aankomst ontvangt u ook nog een extra SMS-bericht met de verwachte aankomsttijd.

Meerdere voornamen

 • Heeft u een UZI-pas aangevraagd? Toon dan een geldig identiteitsbewijs waarop al uw voornamen voluit staan vermeld. Controleer uw identiteitsdocument dus minstens een week voor uw afspraak. Staan niet al uw voornamen voluit op uw identiteitsdocument vermeld? Zorg dan dat u naast uw identiteitsdocument ook een geldige geboorteakte of uittreksel van uit het gemeenteregister bij de uitgifte kunt overleggen.
 • Voor een identiteitsvaststelling voor een servercertificaat volstaat een identiteitsbewijs waarop de eerste voornaam voluit staat.

Persoonlijke overhandiging

De koerier van AMP Groep heeft de opdracht de pas persoonlijk aan u te overhandigen om uw identiteit te kunnen controleren. Zonder deze controle wordt de pas niet aan u meegegeven.

De stappen van de controle

 1. U toont de koerier een geldig identiteitsdocument, dat voldoet aan de eisen zoals hierboven vermeld.
 2. De gegevens op het identiteitsdocument worden vergeleken met de gegevens op de pas. Ook wordt het identiteitsdocument op echtheid gecontroleerd.
 3. U zet uw handtekening op een digitaal identificatieformulier, de koerier controleert deze aan de hand van de handtekening op het identiteitsdocument.
 4. Het identiteitsdocument en het identificatieformulier worden gescand.
 5. U zet nogmaals een handtekening op de terminal van de koerier ter bevestiging van de controle van uw identiteit én ter bevestiging van de ontvangst van de pas.