Uw UZI-pas ontvangen

Uw UZI-pas wordt bij u aan de deur bezorgd. Omdat een pas strikt persoonlijk is, kan deze alleen door u als - aankomend - pashouder zelf in ontvangst worden genomen. U dient zich bij het koeriersbedrijf Dynalogic te legitimeren met een identiteitsdocument waarop al uw voornamen voluit staan vermeld. Staan uw voornamen niet vermeld, dan dient u een geboorteakte of uittreksel uit het register van uw gemeente te overhandigen. Controleer daarom uw identiteitsdocument, voordat u een afspraak maakt met Dynalogic. 

Afspraak maken voor bezorging van uw UZI-pas

 • U ontvangt op het door u opgegeven e-mailadres een bericht voor het maken van een afspraak met Dynalogic.
 • U dient de afspraak met Dynalogic binnen zes weken na ontvangst van het e-mailbericht te maken.
 • U kunt op ieder gewenst adres in Nederland uw pas laten afleveren - u dient daar dan wel zelf aanwezig te zijn om de pas persoonlijk in ontvangst te nemen.
 • U bepaalt zelf wanneer u de pas wilt ontvangen. Dit kan van maandag tot en met zaterdag en u kunt daarbij opgeven of u de afspraak in de ochtend, middag of avond wilt hebben.
 • U ontvangt van ons of van Dynalogic per e-mail een bevestiging van de gemaakte afspraak.
 • U kunt uw afspraak of het afleveradres tot 24 uur voor de afspraak wijzigen bij Dynalogic.

Identiteitscontrole

Een pas geeft toegang tot zeer vertrouwelijke gegevens. Net als een paspoort, is een pas een belangrijk persoonsgebonden waardedocument. Uw persoonlijke gegevens staan namelijk in het certificaat van de UZI-pas. Wij zijn wegens het besluit op de Elektronische handtekeningen en PKIoverheid verplicht uw identiteitsgegevens te controleren. Ook archiveren wij een kopie van het document waarmee uw identiteit is aangetoond.

Zonder identiteitscontrole mogen wij de UZI-pas niet overhandigen

Het vaststellen van uw identiteit en het maken van de kopie van het identiteitsdocument (paspoort of ID-kaart) wordt in opdracht van ons uitgevoerd door koeriersbedrijf Dynalogic. Dynalogic is hiervoor volledig gecertificeerd, conform ETSI TS 319 411-2. Uw ingescande identiteitsbewijs wordt versleuteld opgeslagen. De gegevens kunnen niet worden ingezien door derden en worden niet verstrekt aan andere partijen. Bovendien worden alleen die gegevens van uw identiteitsbewijs gescand, die ook daadwerkelijk voor de uitgifte van een UZI--pas van belang zijn.

Bezorging pas

Op de dag van de afspraak ontvangt u een herinneringsmail met indicatie van de aankomsttijd. Een halfuur tot een uur voor aankomst ontvangt u ook nog een extra SMS-bericht met de verwachte aankomsttijd.

Meerdere voornamen

Heeft u meerdere voornamen? Toon dan een geldig identiteitsbewijs waar al uw voornamen voluit op staan vermeld. Controleer dit voorafgaand aan uw afspraak, minstens een week van te voren. 

Staan niet al uw voornamen voluit op uw identiteitsdocument vermeld? Zorg dan dat u naast uw identiteitsdocument ook een geldige geboorteakte of uittreksel van uit het gemeenteregister bij de uitgifte kunt overleggen.

Persoonlijke overhandiging

De koerier van Dynalogic heeft de opdracht de pas persoonlijk aan u te overhandigen om uw identiteit te kunnen controleren. Zonder deze controle wordt de pas niet aan u meegegeven.

De stappen van de controle

 1. U toont de koerier een geldig identiteitsdocument, waarop al uw voornamen voluit staan vermeld.
 2. De gegevens op het identiteitsdocument worden vergeleken met de gegevens op de pas. Ook wordt het identiteitsdocument op echtheid gecontroleerd.
 3. U zet uw handtekening op een handtekeningkaart, de koerier controleert deze aan de hand van de handtekening op het identiteitsdocument.
 4. Het identiteitsdocument en de handtekeningkaart worden gescand.
 5. U zet nogmaals een handtekening op de terminal van de koerier ter bevestiging van de controle van uw identiteit én ter bevestiging van de ontvangst van de pas.